Målet är att du ska ligga steget före varroakvalstret och inte tvärt om. Du ska hålla antalet kvalster på en låg nivå så att dina bin håller sig friska. Det här är inte svårt, men de kräver ett annorlunda synsätt.

Hur många kvalster finns det i kuporna?

Det allra viktigaste är att du alltid ha koll på nivån av varroakvalster i dina kupor. Det kan du göra på några olika sätt. Läs mer om det här. Välj ett sätt och håll dig till det.

Ha en plan – och en plan B

Bestäm i förväg hur du tänker varroabekämpa under året. Här kan du läsa ett förslag på en strategi för hela året i bigården. Sen måste du ha en plan B för vad du ska göra om du märker att antalet kvalster är på väg att nå gränsen för vad bina klarar av.

Ha allt du behöver – i förväg

Se till att du har allt du kommer att behöva under året. Gör en inventering i april och om nånting saknas, köp hem det redan nu.

Om du gör allt det här i förväg, slipper du hamna i en situation där du måste behandla direkt, men tvingas vänta på en leverans eller kanske du planerat att resa bort.