Du behöver vara duktig på tre saker

Du vill förstås att dina bin ska vara överleva och vara friska. För att lyckas med det, måste du vara duktig på tre saker:

 1. Du måste förstå hur varroa fungerar i bisamhället
 2. Du måste veta hur mycket varroa du har i dina bisamhällen
 3. Du måste behandla dina samhällen för att hålla varroan på en låg nivå

Det här är inte speciellt svårt och du kommer att kunna lära dig allt du behöver på den här hemsidan. Det viktigaste är att du förstår att det här måste du vara duktig på om du vill hålla dina bin vid liv och friska.

Det är ditt ansvar, helt enkelt. 

Varroakvalster

Förstå hur varroa fungerar i bisamhället

Varroakvalstret är en parasit. En dålig parasit. Den är helt beroende av ett bisamhälle för sin överlevnad, men om inte biodlaren hjälper bina att hålla mängden kvalster på en låg nivå, så kommer samhället att dö.

Varroan dödar inte bina direkt, utan den försvagar samhället och sprider sjukdomar som gör att samhället med tiden kollapsar.

Du måste förstå hur varroan lever i samhället och hur den förökar sig, för att kunna dra rätt slutsatser och för att kunna använda rätt bekämpning för att hålla antalet kvalster lågt.

Hur mycket varroa har du i kuporna?

Du ska hela tiden ha koll på hur mycket varroa du har i alla dina kupor. Du ska välja ett sätt att testa som passar dig och sen ska du testa regelbundet och föra en journal på dina tester. När antalet kvalster är för högt i en kupa, så ska du sätta in behandling direkt.

Material för varroabekämpning

Alltid hålla varroan på en låg nivå

Du ska inte kämpa för att få ner antalet kvalster till en nivå där bina kan överleva.

Du ska istället alltid ligga steget före varroan. Du ska jobba proaktivt för att hålla antalet kvalster nere på en nivå där bisamhället inte tar skada.

Om du hela tiden känner till varroamängden och förstår hur den utvecklas, kan du behandla på ett effektivt sätt.

Du ska:

 • Behandla på rätt sätt för säsongen
 • Behandla vid rätt tidpunkt
 • Följa upp behandlingen
 • Om det behövs – upprepa behandlingen

Rätt bekämpningsmetod

Det finns en mängd olika sätt att bekämpa varroakvalster. Du måste förstå hur de skiljer sig åt. Några fungerar bäst när samhället inte har något yngel, någon fungerar på sommaren när man har skattlådorna på, någon fungerar bäst på senhösten när bina sitter i vinterklot.

Och de olika metoderna är olika effektiva, beroende på förutsättningarna. Du måste förstå alla de här parametrarna. Du kan hitta all information du behöver här på varroadoktorn.se. 

Årstid

Generellt kan vi prata om fyra faser under biodlingsåret:

 • På våren, innan vi har satt på skattlådorna.
 • Under dragperioden, oftast maj-augusti, när vi har skattlådor på kuporna.
 • På sensommaren, efter att vi har skattat honungen.
 • På senhösten, när bina har gått i vinterklot

Ett undantag är avläggare och svärmar under sommaren, där man inte behöver ta hänsyn till honung och där man kanske också har en yngelfri period.

Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med utskärning av drönarvax. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.andersson.photo