Drönarvaxutskärning

Ett sätt att minska antalet varroakvalster i kupan är att göra drönarvaxutskärning. Om man ska göra är det viktigt att förstå några grundläggande saker, för annars är det risk att man odlar varroa istället för att bekämpa den. Läs hela den här texten tills du känner att du förstår den.

Den här metoden bygger på att varroakvalstret föredrar drönarlarver framför arbetarlarver. Drottningen lägger ett ägg, som blir en larv och när larven är fem dygn, alldeles innan cellen täcks, kryper varroahonan ner och gömmer sig under larven och lägger sina ägg i cellen. Under de dygn som larven utvecklas i den täckta cellen, kläcks varroa-äggen i cellen och när det färdiga biet sedan kryper ut, har ett varroakvalster blivit fyra.

Du kan läsa mer om kvalstrets livscykel här.

Så går det till

Man sätter in en tom ram i yngelklotets utkant under den period då bina föder upp drönare – maj och juni. Man lyfter upp ramarna i yngelrummet och ser var ynglet slutar och pollen och foder tar vid. I en tioramarslåda, är det vanligen ungefär vid den tredje ramen från kanten.

Lyft ut den ramen och titta noga så att du inte har med dig drottningen. Vill du vara riktigt säker, kan du borsta av alla bina försiktigt ner i yngelrummet när du tar ur ramen.

I den lediga plats som nu har uppstått, sätter du ner en tom ram utan tråd och utan vax – bara träramen. Ramen som du har plockat ur, kan du sätta i skattlådan. Ynglet kommer att bli bin och så småningom fyller bina ramen med honung.

Rätt tidpunkt

Lämplig tidpunkt för att sätta in ramen är under perioden 10:e maj till 15:e juni. Det beror förstås på var i landet du bor. Jag rekommenderar att du gör det så tidigt som möjligt i den här perioden. Tidigare än mitten av maj är sällan någon idé. Då bygger bina inte vax i ramen och det blir svårt att veta åldern på ynglet i ramen.

Drönarvax biodling bekämpning av varroa. Fotograf Mats Andersson, https://www.andersson.photo
Drönarvax. Varr3oabekämpning. Fotograf Mats Andersson, Stenhamra, https://www.andersson.photo

Nu börjar vi fånga varroakvalster

Det som kommer att hända nu, är att bina kommer att börja bygga vax i ramen och de kommer att bygga drönarceller. Drottningen lägger obefruktade ägg i cellerna. Äggen blir drönarlarver och bina matar larverna tills de är så stora att de täcks och innan det har alltså varroakvalstret gått ner i cellen och gömt sig under larven. Där har det också lagt sina ägg.

Viktigt - notera dagen

Den dag du sätter in drönarramen, räknar du 20 dagar framåt i kalendern och gör en notering om att du ska ta bort drönarvaxet. Du får inte missa den dagen. Drönarramen ska ut ur kupan den dagen. Det spelar ingen roll om det regnar och åskar eller om det är fotboll på TV. Missar du den dagen, har du gjort ett stort misstag. Det är mycket viktigt att du tar bort den här ramen innan bina kryper ut. Om drönarna börjar krypa ut har du ju odlat varroakvalster och det är förstås inte bra.

Drönarramen måste bort efter 20 dagar! Missar du det är du en varroaodlare.

Drönarvaxet skär du ut ur ramen med en kniv. Stoppa det i en plastpåse och lägg den i frysen. Efter ett dygn kan du ta fram vaxet och bryta isär det. Bland drönarlarverna ser du nu varroakvalstren.

Om du ser många kvalster, så måste du göra något åt det innan samhället dör och sprider kvalster till andra kupor i närheten. Ta isåfall av skattlådorna och gör en myrsyrabehandling

Varroan dödar dina bisamhällen och andra biodlares bisamhällen i närheten om den får ta överhand.

Så ser det ut

Så här kan drönarvaxramarna se ut. På den högra är det mer arbetarbiyngel än drönaryngel, men den måste förstås ändå tas bort eftersom varroakvalstren finns i de täckta cellerna.

När du tagit bort drönarramen får du ett tomrum i yngelrummet. Där sätter du in en utbyggd ram eller en ram med en vaxmellanvägg som bina får bygga ut.

Delade ramar

Ett annat sätt att göra drönarvaxutskärning, är att använda två- eller tredelade ramar. Man sätter en eller två lister i ramen så att den delas i sektioner. Sen skär man ut vaxet i en sektion var sjunde dag (tredelad ram) eller var tionde dag (tvådelad ram).

Det här sättet dödar kanske lite mer varroa, men det ger också mer arbete Risken blir också större för att man glömmer  att skära ut vaxet på rätt dag. Jag rekommenderar därför att använda en hel ram.

Behandling av bisamhällen mot varroakvalster med utskärning av drönarvax. Fotograf: Mats Andersson, Stenhamra, www.andersson.photo

Viktigt att veta

Det är mycket viktigt att förstå att drönarvaxutskärning i sig inte är en tillräckligt effektiv metod för bekämpning av varroakvalster. Det hjälper bara till att hålla belastningen på samhället nere. Vi behöver fortfarande använda Apiguard eller organiska syror mot varroan.

Man kan väl också nämna att det finns röster som ifrågasätter drönarvaxutskärningens effektivitet. Det finns också synpunkter på att man föder upp drönarlarver bara för att döda dom. Det kan tyckas grymt och ett slöseri med bisamhällets resurser. Alternativet är att bina får leva med de här otäcka kvalstren på sig och att samhället i värsta fall dör.

Vad kan gå fel?

Återigen – det värsta som kan hända är att drönarna börjar krypa ur sina celler. Ramen måste bort och ynglet avdödas genom att man fryser eller bränner det.

En annan sak som kan hända, är att bina inte bygger vax i ramen som man har tänkt. De beror oftast på att samhälle är svagt eller att vädret är dåligt så att det inte är något drag. Om du kommer efter 20 dagar och ramen inte är helt utbyggd, så ska du ta bort den ändå. Låter du den sitta kvar har du ingen aning om vad de är för ålder på ynglet i ramen.

Sammanfattning

  • Efter 10:e maj – sätt in en tom ram i yngelklotets yttre kant
  • Efter 20 dagar – ta bort ramen
  • Skär ut drönarvaxet och lägg det i en påse i frysen
  • Om du ser många kvalster – bekämpa med myrsyra
  • Om du inte tror att du klarar att sköta det här, avstå hellre än att odla varroavalster