Oxalsyradroppning

Oxalsyradroppning är en väldigt enkel metod för att bekämpa varroakvalster. Den kräver ingen extra utrustning, förutom en liten doseringsspruta eller en mätkopp.

Behandlingen görs i slutet av november eller början av december, när temperaturen ligger mellan noll och fem grader. Bina har inget yngel och sitter tätt tillsammans i vinterklot. Om man gör den här behandlingen rätt, är den mycket effektiv. Man kan räkna med att 80-95% av kvalstren i kupan dör, vilket förstås hjälper bina väldigt mycket.

Så går det till

Man öppnar kupan och tittar ner mellan ramarna och bedömer om samhället är svagt, normalstarkt eller starkt och mäter upp 25, 30 eller 35 ml oxalsyralösning som man droppar på bina ner på bina. Svårare än så är det inte och det tar inte mer än en minut per kupa.

För en mer detaljerad instruktion, läs en artikel om Varroabehandling med Oxalsyra av Preben Kristiansen På Biodlarnas hemsida

 

Här finns en video (inte min) som visar hur man droppar oxalsyralösningen på bina: