Varroabehandling med Apiguard

Apiguard

Apiguard är ett organiskt bekämpningsmedel som är väldigt enkelt att använda. Medlet består av ett tråg med 50 gram gel.

Bästa tiden på året för behandling med Apiguard, är på sensommaren, direkt efter att man skördat den sista honungen. Man drar av locket på tråget och placerar det ovanpå ramarna i yngelrummet. Efter två veckor tar man bort tråget och ersätter det med ett nytt, som också får ligga två veckor i kupan innan det tas bort.

Apiguard dödar inte kvalster i cellerna, men i och med att medlet finns i kupan under fyra veckor, berörs alla kvalster. I slutet av sommaren har samhället mycket färre yngel, så en större andel av kvalstren sitter på de vuxna bina.

Skydd mot reinvasion

En annan fördel med Apiguard-behandlingen är att medlet finns i kupan under den tid då röveri är vanligt. Om dina bin rövar ett varroadrabbat samhälle i närheten, så får bina med sig kvalster hem. Detta kallas reinvasion. Dessa kvalster kommer vi åt med Apiguard.

Den aktiva substansen i medlet är thymol, som kommer från timjan. 

Apiguard köper du på djurapoteket. Det säljs i kartonger om tio brickor, som räcker till behandling av fem samhällen.

biodling varroa

Vårbehandling med Apiguard

Man kan även behandla sina bisamhällen med Apiguard på våren. Då använder man samma metod som finns beskriven här ovanför. Effekten av en vårbehandling är dock sämre. Det beror dels på att det ofta är för kallt och att de flesta kvalster finns i yngelcellerna där medlet inte kommer åt dem förrän bina kryper ur cellerna och då är de ju redan skadade av varroan.

Använd inte Apiguard under drag med skattlådorna på. Honungen kommer att smaka illa.

Inte tillräckligt

Även om Apiguard är ett bra och lättanvänt bekämpingsmedel, så räcker det inte. Effektiviteten i en rätt genomförd behandling på sensommaren kan komma upp till 90%. Det är tyvärr inte tillräckligt, så man behöver komplettera med andra behandlingar under året för att hålla antalet kvalster under kontroll på en låg nivå.

Ha ett nedfallsgaller i kupan under behandlingen och räkna nedfallet. Anteckna, så att du kan förstå effekten av behandlingen och använda siffrorna kommande år.

Gör ett test

Gör gärna också att alkohol- eller florsockertest för att se hur många kvalster som finns kvar efter behandlingen. Det är lämpligt att göra detta 12 dagar efter att behandlingen avslutats, för då har allt yngel som varit täckt under behandlingen hunnit krypa ut.