Oxalsyradroppning

Oxalsyradroppning Oxalsyradroppning är en väldigt enkel metod för att bekämpa varroakvalster. Den kräver ingen extra utrustning, förutom en liten doseringsspruta eller en mätkopp. Behandlingen görs i slutet av november eller början av december, när temperaturen ligger mellan noll och fem grader. Bina har inget yngel och sitter tätt tillsammans i vinterklot. Om man gör den […]

Myrsyra

Varroabehandling med myrsyra Myrsyrabehandling utförs på våren innan man har satt på skattlådorna eller på sensommaren, efter att den sista honungen har skördats. Behandlingen bör göras så tidigt som möjligt, för att ge bina bästa möjliga förutsättningar att ha friska bin med få kvalster inför vintern. Slutskörda din honung så tidigt som möjligt efter att […]