Hur mycket varroa finns det i kupan?

En av de absolut viktigaste sakerna du måste göra, är att regelbundet testa hur mycket varroa du har i kuporna. Det finns två huvudspår här. Det ena sättet är att räkna naturligt nedfall av döda kvalster per dygn med hjälp av varroagaller.

Det andra sättet är att göra tester med en provburk. Båda sätten har sina för- och nackdelar och dom ska jag beskriva här. Häng med.

Varroatest med provburk

En provburk kan du tillverka själv eller köpa i din biredskapshandel. Om du väljer att tillverka en egen burk, ta en burk som rymmer minst fyra deciliter och gör ett hål i locket som är så stort som möjligt. Täck sedan hålet med ett nät som är tillräckligt finmaskigt för att inte släppa igenom bin men har tillräckligt stora maskor för att släppa igenom varroakvalster.

Det finns en provburk att köpa som är utvecklad för just det här. Den kostar ett par hundralappar. Det är en bra investering. Burken heter “Easy check” och finns hos din biredskapshandlare. Den är i första hand avsedd att användas för test med alkohol. 

Det viktigaste här, är att du testar på samma sätt varje gång så att du får jämförbara siffror som du kan använda för din varroabekämping.Du ska ha ett prov som består av 300 bin. Det är ungefär 1,5 deciliter bin. Om du gör en egen burk, markera tydligt på kanten var 1,5 deciliter är.

Du ska ta bina på samma ställe i kupan varje gång – i yngelrummet. Det är förstås väldigt viktigt att du inte får med drottningen i provet.

Det enklaste sättet att fånga bina är att skaka ner bina i en plastlåda och skopa upp de bin du behöver för provet.  

Du kan också skrapa burken på ramarna tills du fyllt upp den till markeringen för 1,5 deciliter.

Provtagning med alkohol eller diskmedel

Den största nackdelen med den här metoden, är att man dödar de bin som används för testet. Därför har jag full förståelse för om man väljer bort den här metoden.

Den har dock också en stor fördel – man får ett prov som är mer tillförlitligt.

När man har bina i burken, häller man på en alkohollösning som täcker bina. Därefter roterar man burken i minst en minut. Bina dör och kvalstren dör och faller till botten av burken där du kan räkna dem.

Om du använder den hemgjorda burken, måste du sila bina ner i en vit behållare för att skilja ut varroakvalstren som fallit av. Sila först av alkoholen och häll sedan vatten på bina i silen samtidigt som du skakar silen så att kvalstren faller igenom silen.

Nu vet du hur många kvalster som fanns på ditt prov av 300 bin. Dela siffran med tre, så får du den viktiga siffran du behöver: antal kvalster per 100 bin.

För alkoholprov kan du använda T-sprit eller spolarvätska. Enligt uppgift ska det också fungera med vatten och flytande diskmedel. Det har jag dock inte testat.

Provtagning med florsocker

Med provburken kan man också göra florsockerprov. När bina är i burken, häller man i två matskedar florsocker och stänger locket. Sen rullar man runt burken några minuter så att alla bin är helt täckta med sockret. Varroakvalstren tappar taget om bina och hamnar i sockret på burkens botten.

Ställ burken i skuggan i fem minuter. Skaka sedan ut allt florsocker genom nätet i burkens lock. Skaka på en vit tallrik, i en vit plastlåda eller på ett varroagaller. När allt socker är utskakat, häll lite vatten på sockret, som då löses upp. Nu ser man kvalstren tydligt mot den vita bakgrunden och kan lätt räkna dem.

Videon här intill visar hur det går till.

Räkna kvalstren och dela siffran med tre. Nu vet du hur många kvalster samhället har per 100 bin.

Räkna naturligt nedfall

Med varroagaller på botten av kuporna, kan du hålla räkning på hur många kvalster som dör i kupan. Det är dels en indikation på hur många kvalster som finns där, men också en indikation på effekten när du gör en varroabehandling.

Du skjuter in gallret genom flustret så att den ligger mitt under yngelrummet. Sen noterar du datumet. När du sedan plockar ut det, räknar du alla kvalster och delar den med antal dygn som gallret har legat där.

Om du är en av de som säger -“men det funkar inte med mina bottnar”, kan jag bara rekommendera att du skaffar nya bottnar där det är enkelt att skjuta in och dra ut varroagallret.

Ett tips är att borra ett litet hål i hörnet på varroagallret och sätta dit ett snöre, som du sedan låter hänga ut genom flustret. Det gör det mycket enklare att dra ut gallret sen.

När är det mycket?

Prov med skakburk

Om du har läst så här långt, så undrar du förstås hur man ska tolka sina tester. När är det kris?

Man säger att vid fem kvalster per hundra bin – 15 kvalster i ett prov med 300 bin – är bisamhället illa ute. Då börjar man se tydliga tecken på bin med deformerade vingar och en försämring av samhällets livskraft.

När man gör provet med alkohol, kan man räkna med att få loss ungefär 90% av kvalstren på bina. Med florsocker är motsvarande siffra 60-70%. Vi vill se färre än fem kvalster från ett prov med alkohol och ännu färre från ett florsockerprov för att antalet kvalster ska vara på en hanterbar nivå.

Nedfallsprov

Om man istället räknar naturlig nedfall av kvalster med hjälp av ett varroagaller, vill man att antalet kvalster per dygn ska ligga under fem.

Kan man lita på testerna?

Tyvärr är det så att ingen av testmetoderna som jag har beskrivit här ovanför är speciellt tillförlitlig. Urvalet av bin i skaktesterna är för litet och en mängd olika faktorer i kupan kan påverka testresultatet, men det här är vad vi har.

Man ska inte tro att man ska kunna se kvalstren i kupan. De flesta är i cellerna med ynglet och de kvalster som är på bina sitter på undersidan av bakkroppen där de är svåra att se.

Gör dina tester och ha som mål att du ska hitta väldigt få eller inga kvalster.