Varroa destructor

Det pågår ett krig. På ena sidan står du och jag och våra bin. På andra sidan står det här lilla monstret – Varroa Destructor.

Bina klarar inte av att vinna det här kriget själva. De behöver vår hjälp.

Varroan är ett kvalster, ett spindeldjur som parasiterar i bisamhället. Det livnär sig på att suga i sig biets blod (hemolymfa) och biets fettkropp. Det här gör att bina blir försvagade och att virussjukdomar sprids i kupan.

Om vi inte klarar av att hjälpa bina att bekämpa varroan, så kommer bisamhället att dö.

Varroakvalster

Så lever varroan

Under den tid på året när bina har yngel – februari till augusti – finns de flesta varroakvalster i yngelcellerna. Det är där de fortplantar sig. Där skadar de också de ofödda bina och smittar dem med virussjukdomar.

Under den yngelfria delen av året; september till februari, sitter kvalstren på de vuxna binas kropp. De biter sig fast och sprider förstås sjukdomar även till vuxna bin.

Varroakvalstrets utveckling. Copyright, Mats Andersson, Varroadoktorn

Så förökar sig varroa

Det är viktigt att förstå hur varroakvalstret förökar sig. Under yngelperioden växer antalet kvalster snabbare än antalet bin. Om de blir tillräckligt många, kollapsar bisamhället.

Det börjar med att drottningen lägger ett ägg. Det är antingen ett befruktat ägg, som blir ett arbetsbi, eller obefruktat ägg, som blir en drönare.

Efter tre dygn, fyra om det är en drönare, kläcks ägget och ut kommer en larv. Nu matar ambina larven och den växer väldigt fort.

Efter sju-åtta dygn, alldeles innan cellen täcks och larven blir en puppa, kryper en varroahona ner i cellen och gömmer sig under larven. Efter åtta dygn, nio för drönaren, täcks cellen.

Nu börjar varroans fortplantning. Två dygn efter att cellen täckts, lägger varroahonan sitt första ägg. Detta ägg kläcks ett dygn senare. Ut kommer ett nytt varroakvalster. I detta stadium, kallas det för en protonymf. Det första kvalstret som föds är alltid en hane. Sen fortsätter varroahonan att lägga ungefär ett ägg per dygn. Dessa kläcks och är alla honor. De parar sig med hanen (sin bror) och när arbetsbiet slutligen kryper ut ur cellen som varit täckt i tolv dygn, kan det ha med sig tre vuxna honor.

När drönaren, vars cell varit täckt i 15 dygn, kryper ut kan den ha med sig fem vuxna honor. Det här är förstås förklaringen till att varroan föredrar att lägga sina ägg i drönarceller.

Under tiden i cellen, livnär sig kvalstren genom att suga i sig larvens hemolymfa. Det ofödda biet blir försvagat och ofta smittat med virussjukdomar. Det är det som gör att varroa förstör bisamhället och det är därför du måste ligga steget före och hålla nere antalet kvalster genom effektiv behandling.