Den amerikanske biodlaren Randy Oliver driver en website som heter Scientific beekeeping. Han har tagit fram ett verktyg för att modellera varroans utveckling i ett bisamhälle under året. Jag har jobbat med det här verktyget för att lära mig mer. Jag kommer att dela med mig av vad jag lärt mig i ett antal inlägg här på nyhetssidan. Det här är den första delen. 

Vi går igenom en modellering av ett friskt bisamhälle som börjar året med relativt få varroakvalster och ser vad som händer, månad för månad.

Så tar varroan över

Jag har gjort den här videon, där du kan se hur kvalstren ökar i antal under året om man inte utför någon varroabekämpning. 

I kommande inlägg ska vi experimentera med olika bekämpningsmetoder vid olika tider på året och se vad som krävs för att hålla varroainvasionen på en så låg nivå att bisamhället kan hålla sig friskt och starkt. Fortsätt att komma hit för att lära dig om detta.

Här nedanför kan du se ett diagram som visar samma sak som filmen.

Graf som visar hur antalet varroakvalster ökar i ett samhälle under året.

Till slut - en påminnelse

Du tänker väl göra varroabekämpning i dina bisamhällen i sommar? Har du allt du behöver? Om inte – köp hem allt du kommer behöva redan nu, så kan du ge varroan en rejäl smäll direkt när du har slutskördat din honung.

Läs mer om varroabehandling här.

Material för varroabekämpning